logga f�r m.f.mclogga f�r m.f.mclogga f�r m.f.mc

grabbarna grus...

gamla tider

gamla tider

Mother�s Freak �r en mc-klubb och samtidigt en kamratförening, som startades 1971 av ett g�ng grabbar p� tekniskt gymnasium.
Under �rens lopp har föreningen haft lokaler p� olika st�llen i Masthugget och Majorna men sedan 1991 hyr vi en fastighet i Greved�mnet ,Mölndal.

Föreningen fyller en stor social del av v�ra liv. Mc�n och klubblokalen �r v�ra gemensamma n�mnare.
I lokalen umg�s vi vardagar som helger. D�r tar vi emot v�nner fr�n olika delar av landet och �ven fr�n olika l�nder i Europa.
Utg�ngspunkten �r alltid klubblokalen n�r vi �ker iv�g för att h�lsa p� v�nner i andra mc-klubbar
eller n�r det �r dags fvr gemensamma semestrar p� v�ra motorcyklar.
K�rnan �r som sagt motorcykeln.

P� sommaren �r det gemensamma resor till olika evenemang, h�lsa p� v�nner, semesterresor eller utflykter, d�r �kningen �r njutningen.
P� vinterhalv�ret �r det dags att g�ra service och underh�ll av mc�n.
Ibland �r det st�rre projekt p� g�ng, d� man f�r�ndrar motorcykelns utseende helt eller delvis.
Detta bel�nas med att man ibland deltager i olika utst�llningar runt om i landet.

En st�ndigt �terkommande punkt �r medlemsm�tena som vi har en g�ng i m�naden d�r vi planerar verksamheten, tr�ffar och resor samt tar upp olika sp�rsm�l.


Vi hyr en gammal industrilokal i M�lndal. Vi har sedan 1991 rustat upp hela huset.
Fr�n att ha varit ett tomt skal till en fullt funktionsduglig klubblokal.
Vi har bl.a. verkstad med verktyg och maskiner f�r motorcyklarna, biljardbord, k�k och s�llskapsrum.
Vi har ordnat med det sanit�ra. En s�dan h�r gammal fastighet , byggd ca 1840-1850, kr�ver en hel del , s� en stor del av tiden g�r �t till att underh�lla fastigheten.
Med dom olika yrkeskategorier (snickare,elektriker ,r�rl�ggare,m�lare, mekaniker) som medlemmarna har, s� blir de dagar och kv�llar d� vi arbetar med fastigheten l�ttsamma, d� vi l�r av varandra som en god kamratf�rening skall g�ra.

Vi har under dessa 40 �r som f�reningen funnits skaffat oss massor av v�nner med samma intresse i b�de Sverige och i �vriga Europa.
Vi �ker till dom p� speciellt inbjudna fester och de kommer till oss n�r vi bjuder p� fest.

Ibland �r det inbjudningar till olika t�vlingar s�som dart och biljard eller varf�r inte ett swapmeet d�r vi kan finna reservdelar mm till v�ra motorcyklar.
Vi arrangerar sj�lva en del olika t�vlingar d�r de t�vlande kommer fr�n andra mc-klubbar.

Detta �r en kort resume�av v�r verksamhet och historia.

Men det viktigaste i det hela �r den sociala biten. Man kan sammanfatta det med ett ord �vuxendagis�.

Mothers Freak Mc i Göteborg - Strandgatan 1 - 431 36 Mölndal